Становлення геральдики, як історичної науки

2 747 Views

Стаття присвячена становленню спеціальної історичної дисципліни – геральдики, яка досліджує виникнення гербів в різних аспектах. Розглядається її основні завдання та розвиток, як науки аж до сучасності. Представлена ознайомча частина про стародавню книгу, яка містить опис та зображення гербів.

Історія геральдики

Геральдика – одна з допоміжних історичних наук, що займається вивченням розвитку, значенням та принципів формування герба. Походить від слова «герольд» – що означає глашатая, вісника при дворі королів або великих феодалів. В інших європейських мовах існують і інші варіації назви даної науки, наприклад – heraldry, heraldique, heraldik, або походить від слова «герб».

Одним з провідних інструментів геральдики є Блазонування або геральдична мова, але основним матеріалом для дослідження донині зберігається гербовник, зображення гербів на печатках, монетах, фресках, ксилографії, картинах, надгробних плитах та інших пам’ятках.

Відзначається період так званої живої геральдики, включно часи виникнення гербів від XII ст. до кінця XV ст. Герби виконували свою первинну ідентифікаційну функцію на полі бою, а еволюція їх зображень представляла відбиток реальних змін, що відбуваються у збройній лицарській системі.

Більш пізніша геральдика має два основні розділи, в деяких мовах мають окремі назви.

Мистецтво геральдики – по суті, відділ мистецтва або артистичного ремесла, заснованого на глибокому знайомстві геральдичних знань.
Геральдика – наука, що охоплює Блазонування, дослідження походження і еволюції гербів, присвоювання їх власникам.
Початковим завданням було опис та розпізнавання гербів. Історична сторона спиралася в значній мірі на легендах про герби або наївній інтерпретації пов’язаної символіки.

Як наука представлений напрямок утворився на початку XIX ст. Тоді, приділяючи велику увагу до вихідного матеріалу і науковому аналізу, отримано більш повний образ виникнення гербів і їх розвиток.

Сучасний напрямок

Гербознавство продовжує функціонувати як мистецтво, але часто має мало спільного з прийнятими нормами конструювання гербів. Характеризується створенням емблем особистостями для власних потреб або на замовлення різних установ, найчастіше громадських: муніципалітетів, асоціацій, об’єднань.

У деяких країнах з великими геральдичними традиціями, в тому числі у Великобританії, дана діяльність пов’язана з офіційними органами герольдії, знаходиться на дуже високому рівні. Через живу зацікавленість гербами в багатьох країнах світу, геральдика піддається комерціалізації. Бувають випадки, коли створюються ненадійні фірми, що переслідують заробітні цілі, представляються науковими установами або спеціалізованими організаціями. В результаті видають некоректні історичні, фальсифіковані дипломи, надають і приписують сім’ям неіснуючі символи, без належного дослідження джерел і архівів.

Існують також установи, які займаються створенням нових гербів, що діють згідно з правилами гербознавство, керуючись історичними знаннями. У монархіях в основному це герольди, в інших державах відповідні асоціації. Надалі емблеми можуть наноситися на ювелірну продукцію. Кулони та персні з фамільною символікою цінуються в багатьох народах і передаються з покоління в покоління.

Гербовник – книга гербів

Збірник, який містить опис та зображення гербів (благородних станів, бюргерів і інших особистостей, міст, місцевостей, організацій) називається гербовником – особливо поширений в Європі в середні віки. В основному (до 1772 р.) в період Великого Князівства Литовського і Речі Посполитої. Українські, білоруські, польські, литовські герби були частиною загальної геральдичної культури. У період 1772-1917 р. згідно з тодішнім законодавством українська шляхта в Російській імперії користувалась Дворянською родовою книгою.

Першим західноєвропейським гербовником, в якому описується український державний герб є “Clipearium Teutonicorum” Конрада фон Муре. Автор пише про герб «Короля Русі, народ якої проживає далеко від Рейну»

[Total: 0   Average: 0/5]

Коментувати